หลอด Preform PET น้ำหนัก 10 กรัม ปาก 2925

 หลอด Preform PET  น้ำหนัก 10 กรัม ปาก 2925

น้ำหนัก (กรัม) : 10 กรัม

สีของสินค้า : สีใส / สีฟ้า

 หลอด Preform PET  น้ำหนัก 10 กรัม ปาก 2925

น้ำหนัก (กรัม) : 10 กรัม

สีของสินค้า : สีใส / สีฟ้า

 หลอด Preform PET  น้ำหนัก 10 กรัม ปาก 2925  หลอด Preform PET  น้ำหนัก 10 กรัม ปาก 2925