ฟ้าสยาม อินเตอร์กรุ๊ป

บริษัท ฟ้าสยาม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ขอแสดงเจตนาการจัดตั้งระบบควบคุมคุณภาพ ได้แก่ ระบบการจัดการโปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะในโรงงาน (Food Hygiene) หรือ GMP (Good Manufacturing Practice) และระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต (HACCP) ตามมาตรฐาน Codex Alimentarius Supplement to Volume 1B – 1997 ; Annex to CAC/RCP – 1 (1969), Rev. 3 (1997) : Recommended International Code of Practice – General Principle of Food Hygiene and its Annex : Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System and Guidelines for its Application

บริษัทฯขอประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายถึงลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันเป็นผลมาจากการพัฒนาและจัดตั้งระบบ GMP & HACCP ในบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงแผนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งด้านคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์

อ่านต่อ...
 • ผลิตสินค้ามีคุณภาพ
  วัตถุดิบได้มาตรฐาน

 • รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015
  GMP , HACCP

 • บริการออกแบบฉลาก
  ตรงตามความต้องการลูกค้า

 • ผลิตและจำหน่าย
  ส่งทั่วประเทศ

บริษัท ฟ้าสยาม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

FAHSIAM INTERGROUP CO., LTD.


เลขที่ 59 หมู่1 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

02-150-2890

02-150-2891

E-mail : fahsiam@fsig.co.th